ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

bringing the world closer

TELIA COMPANY PÅ EN MINUT

VI ÄR TELIA COMPANY

Vi är Telia Company, den nya generationens telekombolag. Vi erbjuder kommunikationstjänster
som hjälper miljontals människor att vara uppkopplade och kommunicera, att göra affärer och bli underhållna.

20 400

Medarbetare

24

Miljoner abonnemang

83,6

GSEK i nettoomsättning

10,8

GSEK operationellt fritt kassaflöde

VÅRA VÄRDERINGAR
  • DARE
  • CARE
  • SIMPLIFY
VI ERBJUDER

Vi erbjuder kommunikationstjänster som hjälper miljontals människor att vara uppkopplade och kommunicera, att göra affärer och bli underhållna. De tjänster vi erbjuder inkluderar:

IP
kapacitet

Mobil röst
och data

Tv och
media

Fast röst
och data

ICT
tjänster

FIBERNÄT #1 I VÄRLDEN
FIBERNÄT #1 I VÄRLDEN

Telia Carriers fibernät är världsomspännande och det största i världen med verksamhet i 35 länder.

2018 I KORTHET

SKAPAT VÄRDE

Genom att möjliggöra en bra digitalisering skapar vi ett hållbart ökat ekonomiskt värde
och en positiv påverkan på samhälle och miljö.

3 090

Totalt nettoresultat (MSEK)

2,36

Föreslagen utdelning per aktie (SEK)

21%

Totalavkastning

Nettoomsättning per land

Sverige, 43%
Finland, 18%
Norge, 14%
Danmark, 7%
Estland, 4%
Litauen, 5%
Lettland, 3%
Telia Carrier, 7%

Nettomsättning per tjänst

Mobilt, 45%
Fast telefoni, 4%
Fast bredband, 8%
Tv, 4%
Företagslösningar, 7%
Övrigt, 9%
Telia Carrier, 6%
Hårdvara, 17%

Nettomsättning per segment

Grossistv. & Övrigt, 15%
Företagskunder, 51%
Privatkunder, 34%

Justerad EBITDA per land

Sverige, 49%
Finland, 18%
Norge, 17%
Danmark, 3%
Estland, 4%
Litauen, 5%
Lettland, 3%
Telia Carrier, 2%

 

 

VÅRA AMBITIONER

Vi har de mest lojala och nöjda kunderna på våra marknader
Vi levererar aktieägarvärde i linje med de bäst presterande i jämförbar grupp i Europa
Att vara en branschledare inom digital påverkan genom FN:s hållbara utvecklingsmål
Vi har de mest engagerade medarbetarna
SNABBHET, INNOVATION OCH BRA MÄNNISKOR

Bra människor, snabbhet och innovation är basen för att genomföra vår strategi.

Utöver ett starkt ramverk för bolagsstyrning med högsta etik och regelefterlevnad drivs våra medarbetare till självledarskap, stort intresse för våra kunder och kostnadskontroll med hjälp av våra värderingar, dare, care och simplify, som hörnstenar.

BÄSTA UPPKOPPLINGEN

Den bästa nätupplevelsen på alla plattformar.

Vi erbjuder kunder en sömlös upplevelse oberoende avvilka nät de flyttar mellan, kombinerat med en suverän kundupplevelse, vilken skapar kundlojalitet. Då mobila och fasta nät konvergerar, optimerar vi transporten av data för att säkra både upplevelsen och dataproduktionen. Vår ledande position inom fiber och 4G till 5G skall bibehållas.

RELEVANT KUNDVÄRDE

Navet i digitala upplevelser i hem och på kontor.

Vårt kundlöfte att vinna hemmet baseras på våra kunders behov av bekvämlighet och säkerhet. Vårt varumärke är starkt och tillförlitligt i att leverera tjänster till hemmet. Media är en grundpelare i vår kontakt med massmarknaden, där vi erbjuder unika erbjudanden med spännande innehåll och som är tillgängligt överallt.

HÅLLBARHET

FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Vi står fast vid ett etiskt, ansvarsfullt företagande och positiv påverkan på samhälle och miljö genom hela värdekedjan från kund till leverantör.

STYRELSENS OCH LEDNINGENS ÅTAGANDE

DELAT VÄRDESKAPANDE

ANSVARSFULLA AFFÄRER

HÖJDPUNKTER UNDER ÅRET

Telia Companys vd och koncernchef Johan Dennelind lanserade tillsammans med andra vd:ar i Norden en koalition för att snabba på arbetet med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Ett viktigt mål är att utforska nya vägar för att skapa större påverkan genom samarbete och ansvarsfullt företagande.

Avyttringarna av verksamheterna i region Eurasien föregicks av strikta due diligence-utvärderingar genomförda av såväl intern som extern expertis. Detta innebar till exempel att identifiera slutgiltiga ägare (UBO) och genomföra penningtvättskontroller. Utvärderingar rörande påverkan på mänskliga rättigheter genomfördes tidigare av extern part.

ERKÄNNANDEN INOM HÅLLBARHET

Telia Company blev eller förblev inkluderade i flera ESG-index (Environmental, Social, Governance), som:

  • • MSCI ESG "AAA"-betyg
  • • FTSE4Good
  • • "Gold supplier"-betyg i EcoVadis
  • • Bloomberg Gender Equality Index
LADDA NER FILER

LADDA NER FILER

Här kan du ladda ned en komplett Års- och hållbarhetsredovisning eller delar och kombinera dem som du vill.


OK