Koncernledning

Johan Dennelind

Född 1969. Verkställande direktör och koncernchef. Mellan 2010 och 2013 var Johan Dennelind International CEO South Africa på Vodacom. Tidigare innehade han ett antal ledande befattningar på Telenor i Sverige och Malaysia, bl a som VD för DiGi Telecommunications Malaysia mellan 2008 och 2010. Dessförinnan innehade han ett flertal ledande befattningar på Telia. Johan Dennelind är styrelseledamot i GSMA och World Childhood Foundation. Johan Dennelind är civilekonom.

Antal aktier i Telia Company: 191 000

Hélène Barnekow

Född 1964. Executive Vice President och chef över Telia Sverige. Hélène Barnekow har mångårig erfarenhet från mobil- och it-verksamheter och kommer närmast från EMC Corporation där hon varit chef över Worldwide Field & Partner Marketing. Dessförinnan innehade hon olika ledande befattningar på Sony Ericsson Mobile Communications mellan 2001 och 2009. Hon har även arbetat på Ericsson. Hélène Barnekow är civilekonom.

Antal aktier i Telia Company: 12 000

Jonas Bengtsson

Född 1970. Senior Vice President, chefsjurist och chef över Corporate Affairs. Innan Jonas Bengtsson började på Telia Company var han chefsjurist på Tele2 mellan 2007 och 2013. Jonas Bengtsson har nästan 20 års erfarenhet som affärsjurist varav cirka 15 år som chefsjurist i telekombranschen och han har arbetat bland annat på Telenor Sverige, Utfors och Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Jonas Bengtsson är jur. kand.

Antal aktier i Telia Company: 20 500

Peter Borsos

Född 1969. Senior Vice President, kommunikationsdirektör och ordförande i Division X. Han var tidigare Executive Vice President och kommunikationsdirektör på Swedbank. Dessförinnan innehade han ett antal ledande befattningar inom Swedbank och Ålandsbanken. Han började sin yrkesbana på Nordiska Fondkommission AB. Peter Borsos är civilekonom.

Antal aktier i Telia Company: 41 000

Abraham Foss

Född 1964. Senior Vice President och VD för Telia Norge. Han har lång nationell och internationell erfarenhet av ledande positioner i olika branscher, senast som chef för företagsmarknaden på den största teleoperatören i Malaysia, Maxis Berhad. Tidigare har Foss arbetat flera år som chef för bland annat Telenor, Innovasjon Norge och Sparebank 1. Abraham Foss är civilekonom och har studerat ryska.

Antal aktier i Telia Company: 0

Christian Luiga

Född 1968. Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör. Dessförinnan var han chef för Corporate Control. Christian Luiga har arbetat på Teleca AB där han var Finans- och ekonomidirektör sedan 2004 och mellan 2002 och 2004 var han Finans- och ekonomidirektör på Framfab AB. Han har sin bakgrund som controller från flera olika bolag. Christian Luiga är styrelseledamot i Fintur Holdings B.V. Christian Luiga är civilekonom.

Antal aktier i Telia Company: 77 859

Cecilia Lundin

Född 1970. Senior Vice President chef för People and Brand. Tidigare var Cecilia Lundin personalchef på Investment AB Kinnevik. Dessförinnan har hon innehaft chefsbefattningar inom human resources Novartis i Norden, Tele2 respektive Billerud. Cecilia Lundin är civilekonom.

Antal aktier i Telia Company: 1 000

Anders Olsson

Född 1969. Senior Vice President, COO och chef över Global Services och Operations. Innan Anders Olsson började på Telia Company arbetade han på Tele2 där han har haft ledande befattningar bland annat som Executive Vice President, CCO och Head of Region Central Europe och Benelux. Anders Olsson är civilekonom.

Antal aktier i Telia Company: 140 000

Ingrid Stenmark

Född 1966. Senior Vice President, Head of CEO Office; Strategy & Combined Assurance. Ingrid Stenmark ansvarar för koncernens strategiarbete, riskhaneringsprocess samt översyn av internrevision. Sedan hon började på Telia Company 1994, har Ingrid Stenmark haft ett flertal ledande befattningar inom koncernen, bland annat som koncernens chef för regulatoriska frågor, tillförordnad chefsjurist och ansvarig för intressebolagen Turkcell och MegaFon. Ingrid Stenmark är styrelseledamot i Kcell. Ingrid Stenmark jur kand.

Antal aktier i Telia Company: 10 874

Stein-Erik Vellan

Född 1965. Senior Vice President VD över Telia Finland. Stein-Erik Vellan har arbetat inom Telenor Group sedan 2001 i olika chefspositioner i Norge och internationellt. Han har också varit VD över Telenors verksamhet i Indien, Serbien och Bulgarien. Stein-Erik Vellan är styrelseordförande i Onsagers A/S. Stein-Erik Vellan har sturderat marknadsföring och är marketing candidate.

Antal aktier i Telia Company: 0

Henriette Wendt

Född 1969. Senior Vice President and Head of Cluster (LED - Litauen, Estland, Danmark). Tidigare var Henriette Wendt Head of Corporate Strategy and Participation Management på Swisscom. Dessförinnan har hon innehaft ett antal ledande befattningar inom Motorola och andra teknikbolag. Hon inledde sin karriär som strategikonsult på Monitor Company. Henriette Wendt är civilekonom.

Antal aktier i Telia Company: 8 500

Information om medlemmarna i koncernledningen finns även på www.teliacompany.com/sv/om-foretaget/bolagsstyrning. Aktier i Telia Company inkluderar i förekommande fall aktieinnehav av make/maka och/eller närstående personer. Aktieinnehav per datum för fastställande av denna Års- och hållbarhetsredovisning.

Ersättningar och övriga förmåner under 2017, samt kapitalvärde av pensionsåtaganden

kSEK

Grundlön

Övrig

ersättning

Övriga

förmåner

Pensions-

kostnader

Summa 
ersättning och förmåner

Kapitalvärde av pensions-åtagande

Johan Dennelind,
koncernchef

16 584

322

63

6 516

23 485

Övriga ledamöter i
koncernledningen
(11 personer)

60 645

2 975

1 816

16 567

82 003

2 707

Se även not K31 i koncernredovisningen samt förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Ersättning till ledande befattningshavare”.