Intäktstillväxt och förbättrad lönsamhet

Nettoomsättning i rapporterad valuta ökade 3,3 procent till 2 824 MSEK
(2 733). Tjänsteintäkter ökade 1,1 procent i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar, drivet av en stark utveckling i fakturerade mobilintäkter inom konsumentsegmentet. Även fasta tjänsteintäkter bidrog positivt med en tillväxt om 7,2 procent i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar, trots press på sjunkande fasttelefoniintäkter.

Justerad EBITDA ökade med 5,7 procent i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar, till följd av intäktstillväxt och genomförd kostnadseffektivisering. EBITDA-marginalen steg till 30,9 procent (29,7).

Antalet mobilabonnemang ökade med 25 000, bredbandsabonnemangen ökade med 5 000 och tv-abonnemangen ökade med 8 000.

Telia Estland fick utmärkelsen det bästa mobilnätet i Estland.

MSEK, förutom marginaler, operativ

data och förändringar (Δ)

Jan–dec
2017

Jan–dec
2016

Δ (%)

Nettoomsättning

2 824

2 733

3,3

Förändring (%) lokal organisk

1,6

   

varav tjänsteintäkter (externa)

2 182

2 080

4,9

förändring (%) lokal organisk

3,2

   

Justerad EBITDA

871

811

7,5

Marginal (%)

30,9

29,7

 

förändring (%) lokal organisk

5,7

   

Justerat rörelseresultat

360

309

16,3

CAPEX exklusive licenser och frekvenser

452

358

26,1

Abonnemang, (tusental)

     

Mobil

925

901

2,7

varav maskin-till-maskin (avtalsabonnemang)

214

202

6,0

Fast telefoni

279

307

-9,1

Bredband

238

233

2,1

Tv

185

177

4,5

Anställda

1 871

1 916

-2,3