GRI-index

GRI-index och andra avsnitt i Års- och hållbarhetsredovisningen följer GRI G4:s riktlinjer för ”In Accordance – Core”. Vi använder även GRI:s branschtillägg för telekommunikation. Deloitte har anlitats för att genomföra översiktlig granskning av dessa delar, se Revisors rapport över översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningen för mer information. Alla upplysningar i detta GRI-index täcks av granskningen. När väsentlig information saknas för en upplysning, så förklaras detta i slutet av upplysningen.