Redovisnings­profil

G4-28

Redovisningsperiod

Kalenderåret 2017.

G4-29

Datum för senaste redovisning

Mars 2017.

G4-30

Redovisningscykel

Årlig. Vi publicerar regelbundet hållbarhetsrelaterad information på Newsroom, samt annan relevant redovisning såsom statistik rörande myndighetsförfrågningar (law enforcement disclosure report). Se www.teliacompany.com/en/sustainability/reporting.

G4-31

Kontaktinformation för frågor rörande hållbarhets­redovisningen eller dess innehåll

Kommentarer och återkoppling är viktiga för oss att utveckla vårt hållbarhetsarbete och -redovisning. Ni är välkomna att kontakta oss på sustainability-group (at) teliacompany.com.

G4-32

GRI-innehållsindex

GRI-index.

G4-33

Policy och nuvarande praxis rörande externt bestyrkande av redovisningen

Deloitte har anlitats för att genomföra översiktlig granskning av delar av Års- och hållbarhetsredovisningen. Telia Company avser att fortsätta med denna översiktliga granskning.