Här är vi verksamma

Finland

#2 32%
#2 20%
#2 27%
#3 21%
Nettoomsättning
13 742 MSEK

Sverige

#1 36%
#1 54%
#1 34%
#2 18%
Nettoomsättning
36 825 MSEK

Norge

#2 37%
Nettoomsättning
10 128 MSEK

Danmark

#3 20%
#3 7%
#5 5%
#4 1%
Nettoomsättning
5 945 MSEK

Moldavien

#2 29%
Nettoomsättning
566 MSEK
(avveckl)

Estland

#1 45%
#1 83%
#1 56%
#2 36%
Nettoomsättning
2 824 MSEK

Lettland

#1 45%
Nettoomsättning
1 953 MSEK

Litauen

#2 30%
#1 88%
#1 51%
#1 34%
Nettoomsättning
3 557 MSEK

AzerbajdzjanAzercell avyttrades
den 5 mars 2018.
#1 47%
Nettoomsättning
2 042 MSEK
(avveckl)

Uzbekistan

#2 42%
Nettoomsättning
3 915 MSEK 
(avveckl)

Georgien

#2 34%
Nettoomsättning

803 MSEK 
(avveckl)

Kazakstan

#1 38%
Nettoomsättning
3 861 MSEK
(avveckl)

Telia Carriers fibernät är världsomspännande och det näst största i världen.

Cygate är en ledande systemintegratör för företagskunder i Norden.

Telia Company:s marknadsandelsprognoser är baserade på antal abonnemang.

Mobil
Fast telefoni
Bredband
TV
Marknadsposition
Marknadsandel

Ägarandel – dotterbolag

 

Land

Huvudvarumärke

Ägarandel1, %

Konsoliderad andel2,  %

Sverige

 Telia, Halebop

100

100

Finland

 Telia

100

100

Norge

 Telia, Chess, MyCall, OneCall

100

100

Danmark

 Telia, Call me, DLG Tele

100

100

Estland

 Telia, Diil

100

100

Lettland

 Telia, Lmt Okarte, Amigo

60,33

60,33

Litauen

 Telia, Ezys

88,2

88,2

Moldavien

 Moldcell

68,5

68,5

Georgien

 Geocell

68,5

68,5

Kazakstan

 Kcell, Activ

59,0

59,0

Azerbajdzjan

 Azercell

35,2

64.1

Uzbekistan

 Ucell

94,0

94,0

       

Ägarandel – intressebolag

Land

Varumärke

Ägarandel1, %

Konsoliderad andel2,  %

Lettland

 Lattelecom

49,0

49,0

Turkiet

 Turkcell

24,0

24,1

1) Ägarandel definieras som direkt och indirekt ägande dvs effektivt ägande.

2) I konsoliderad andel är åtaganden om att förvärva aktier från ägare till innehav utan bestämmande inflytande medräknade.

3) Telia Company direktäger 49 procent av LMT och kontrollerar bolaget genom aktieägaravtal. Därtill äger Telia Company indirekt 11,3 procent i bolaget.