Skapat värde

VAD VI
SKAPAR

67 794

Tjänsteintäkter,
MSEK

 

9,7

Operationellt fritt kassaflöde,
GSEK

 

16,7

Antal mobil-abonnemang, 
miljoner

 

2,2

Antal fasttelefoni-
abonnemang,
miljoner

 

2,5

Antal bredbands-
abonnemang,
miljoner

 

1,7

Antal tv-abonnemang,
miljoner

 

269 000

Ton utsläpp av
CO2-ekvivalenter

 

>97%

Befolkningstäckning
av 4G i Norden

 

1,7

Miljoner hushåll i
Sverige med fiber

 

>110

Länder där Telia Carrier
kopplar upp sina kunder

 

SKAPAT VÄRDE FÖR
INTRESSENTER

KONSUMENTER

Halebop har de nöjdaste mobilkunderna i Sverige1

Telia har de nöjdaste tv-kunderna i Sverige1

FÖRETAGSKUNDER

Telia Carrier vann priset the Best Customer care award 2017 i World Communications Award

MEDARBETARE

GSEK betalade löner

12,5

Purple Voice score (77)

79

INVESTERARE

Totalavkastning

5,0%

GSEK betalad udelning

8,7

LEVERANTÖRER OCH PARTNERS

GSEK CAPEX exklusive licenser

15,2

SAMHÄLLE

GSEK totalt skattebidrag2

18

Det bästa mobilnätet i 5 av 7 länder

 

1) Enligt Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

2) Se GRI Index, G4-EC1.