Strategi

Vår strategi baseras på kontinuerlig utveckling av vår kärnverksamhet i kombination med fokuserade satsningar i områden som stärker kärnverksamheten men även skapar ny verksamhet inom tillväxtområden.

VÅRA AMBITIONER

  • Vi har de mest lojala och nöjda kunderna på våra marknader
  • Vi levererar aktieägarvärde i linje med de bäst presterande i jämförbar grupp i Europa
  • Vi går i bräschen för ansvarsfullt företagande bland stora företag i världen
  • Vi är den mest eftertraktade arbetsgivaren

STRATEGI

Stärka kärnverksamheten

Grunden är överlägsen nätuppkoppling. Det betyder att vi säkerställer ett nät som kan transportera massiva datavolymer med hög kvalitet och våra investeringar görs i modern teknologi såsom fiber och 4G. Vi utvecklar också 5G tillsammans med våra partners i branschen och har börjat att virtualisera våra nät och köra mjukvarudefinierade nätverk. Då rösttrafiken minskar försöker vi kompensera för det genom att skapa intäkter på datatrafiken.

Men ett nät med hög kvalitet måste kombineras med en bra kundupplevelse. Det innebär att vi måste erbjuda kunderna en sömlös upplevelse oberoende vilka nät de flyttas mellan. Då mobilnätet och det fasta nätet konvergerar, kan vi optimera transporten av data för att säkerställa både upplevelsen och dataproduktionen. Men för att utveckla upplevelsen ytterligare måste vi leverera lösningar och funktionalitet som en tjänst. Det betyder att vi fokuserar på konvergensen mellan it och telekom för företagskunderna. Då it blir molntjänster och flera kunder använder samma produktionsmiljö, förflyttas it-verksamhet mot telekomlogik och därmed ger det oss en möjlighet att få en större andel av vad kunderna spenderar på it och telekom. Under de senaste åren har frågan om cybersäkerhet accentuerats än mer. Säkerhetslösningar måste byggas på ett ändamålsenlig och kunskapsbaserad design. Vi har lång erfarenhet av nätsäkerhet och cybersäkerhet. Vi ökar nu möjligheten för fler företagskunder att köpa säkerhetslösningar som tidigare var förunnat de största företagen. Genom att hjälpa kunden från analys till att köpa säkerhet som tjänst möjliggör vi för företagen att säkra sin information och samtidigt uppnå kostnadseffektivitet.

På konsumentmarknaden fokuserar vi på att leverera en konvergerad kundupplevelse. Det betyder att vi säkerställer att kunden kan använda våra tjänster sömlöst mellan kanaler, enheter, nät och tjänster med en enhetlig och stadig upplevelse. Genom att ge kunden den bästa upplevelsen skapar vi också lojalitet och viljan att välja våra tjänster.

För att säkerställa konkurrenskraftiga verksamheter bygger vi om vår fabrik. Detta är vad vi kallar att förändra verksamheten. Vi börjar med att förenkla vår produktportfölj och säkerställa affärsvillkor. Därefter bygger vi nya itsystem som är snabba och flexibla för att säkra en konkurrenskraftig kostnadsnivå. Genom att använda en operativ tranformationsarkitektur med applikationsprogrammeringsgränssnitt kan vi säkra användbarheten även för framtida behov. Genom att verka för att arbeta online, kan vi också förenkla och göra vår distribution mer kundvänlig.

Vi hanterar också saker över gränserna för att ta vara på skalfördelarna på de områden där vi kan. Ett av de viktigaste områdena är inköp där vi sänker kostnaderna genom stora inköp och hantering av efterfrågan drivet på koncernnivå.

Inom nätverksområdet optimerar vi utbyggnaden genom analys och genom att stänga gamla nät.

Skapa ny verksamhet inom tillväxtområden

För att ytterligare utöka vår verksamhet och skapa kundnytta har vi valt fyra fokusområden i närliggande områden:

  • IoT – Sakernas internet dvs uppkopplade saker kombinerat med analyser och regelmotorer. Detta erbjuds som en uppkoppling, som möjliggör plattformar, vertikala lösningar av ekosystemtjänster. Uppkopplade saker är ett ytterligare exempel på konvergensen mellan it och telekom. Vi har under året integrerat vår e-hälsosatsning in i IoT-verksamheten. Genom att skappa volym i en en plattform som betjänar flera applikationsområden kan vi både bli mer kostnadseffektiva samt möjliggöra applikationer som går tvärs över branscher. Vi bygger dessutom en miljö där andra företag kan bygga applikationer ovanpå.
  • Säkerhet – Inom detta område säkrar vi kundernas nätverk från intrång och cyberattacker. Vi erbjuder också lösningar inom identitetssäkerhet och integritet för kundlösningar.
  • Media – Idag är vi en ledande tv-leverantör i Norden och Baltikum. Vi flyttar nu våra tjänster till on-demand och möjlighet att se dem på flera olika enheter och skärmar för att säkerställa en ledande position inom mediatjänster för att nå målgruppen med nytt konsumtionsbeteende. Vi söker det bästa innehållserbjudandet och bäst användarerfarenhet med kombinerat innehåll.