Vi levererar i enlighet med strategin

AVYTTRINGAR

Vi har avyttrat dotterbolag och intressebolag under 2017 för att fokusera på Norden och Baltikum.

  • MegaFon
  • Sergel
  • Tcell
  • Turkcell1

1) Ägandet minskat från 38 till 24 procent

FÖRVÄRV

Vi har förvärvat bolag 2017 för att stärka vår kärnverksamhet.

  • Fältcom
  • Humany
  • Inmics1
  • Nebula
  • Phonero
  • Propentus

1) Avtal om att förvärva Inmics tecknades i december 2017

       Bästa mobila nätet
       i 5 av 7 länder

 

 

TELIA I PROJEKT FÖR ATT DIGITALISERA GRUVDRIFT

Ett projekt som gör det möjligt att digitalisera verksamheten i gruvor med det yttersta målet att öka säkerhet och effektivitet i de oländiga underjordiska gruvorna.

I projektet deltar ABB, Atlas Copco, Boliden, Ericsson, InfoVista, RISE, Telia, Volvo Construction Equipment och Wol t. Den gemensamma ambitionen är att göra det möjligt för gruvoperatörer, underhållspersonal, utrustning och maskiner från olika leverantörer att vara uppkopplade och dela data. Parterna anser att det är ett innovativt sätt att tänka och som möjliggör nya tjänster som kan användas i andra branscher också. Telia, Ericsson och InfoVista utvecklar det mobila nätet som byggs i gruvan och testar att tekniken som i framtiden kan användas i nästa generations nätverk, 5G.

Foto: Boliden

NOBINA OCH TELIA UTVECKLAR SMARTA TRANSPORTER

Nobina, den största koncernen inom busstransporter i Norden, samarbetar med Telia Sverige för att utveckla lösningar för smartare och mer hållbara resor och kollektivtrafik i framtiden genom att analysera anonymiserad mobildata. Utvecklingsenheterna inom Nobina och Telia Company arbetade tillsammans och använde en teknik med aggregerade anonymiserad data, så kallad crowd analytics, för att se hur den tekniken kan användas för att bättre förstå resmönster. Samarbetet hjälper att få bättre förståelse för hur passagerare för yttar sig, inte bara när de reser utan också få information snabbare om nya resebehov, för att kunna erbjuda nya lösningar som bättre möter samhällets förväntningar.

Resultaten visar att nya tekniska lösningar såsom crowd analytics tillsammans med data kan bidra med fler olika förbättringar för samhället såsom att förbättra rörligheten och kommunikationen.

ECOFLEET OCH TELIA SAMARBETAR FÖR ATT SKAPA EN GRÖNARE FORDONSFLOTTA

Telia Sense är en molnbaserad lösning för den uppkopplade bilen. En mobil-app och en liten hårdvara ger bilägare tillgång till smarta tjänster. Det blir inte bara enklare att ha koll på bilen, bilägarna får dessutom tillgång till verkstadstjänster, positionering och wifi-uppkoppling med 4G.

Ecofleet är först att ansluta sig till företagsplattformen för Telia Sense med ambitionen att göra Ecofleets lösning ännu mer miljövänlig. Utsläppsrapporter baserat på bensinförbrukning samlas in i realtid från fordonet och efter varje resa skickar Telia Sense informationen till Ecofleet vilket gör att Ecofleet kan sammanställa utsläppsrapporter till sina företagskunder och företagen får på ett enkelt sätt koll på utsläpp, kostnader och annan information om fordonen.

Att använda data för att optimera körning, vilket inte bara minskar bränslekostnader och minskar miljöpåverkan - då är tekniken som bäst. Det visar tydligt på ambitionen att utveckla uppkopplade ekosystem.