STYRELSEORDFÖRANDENS KOMMENTAR:

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS SNABBARE ÄN NÅGONSIN

När vi blickar tillbaks mot 2017 ser vi att världen förändras snabbare än någonsin. Telia Company rör sig också snabbt och vi vågar vara innovativa för att på ett hållbart sätt förändra samhället och möta nya kundbehov. Vi kopplar upp de ouppkopplade, från de minsta enheterna till de största företagen, från vårdpersonal till bilen, från hem till sjukhus. Vi kan göra detta eftersom vi har bevisat för våra kunder att de kan lita på Telia Company.

Vi skapar ett ännu starkare Telia Company för framtiden. Under det gångna året har vi fokuserat på att stärka vår kärnverksamhet genom att förvärva strategiska tillgångar som Phonero och Nebula samt fortsatt utbyggnaden av fiber och 4G i Norden och Baltikum. Samtidigt har vi kunnat visa att vår närvaro i Eurasien har minskat genom försäljningen av innehav i Tcell, MegaFon och Turkcell. Detta lägger grunden för en stark långsiktig position på våra hemmamarknader.

Telia Company förändras för att kunna framtidssäkra våra konkurrenskraftiga nät. I en värld med ökade hot om dataintrång och cyberattacker är motståndskraftiga nät än mer viktigt för att skydda kunderna och de samhällen som de lever i. Genom utveckling mot konstant uppkoppling befäster vi vår position som det första valet bland kunder som vill ha tillförlitlighet, kvalitet och värde. Vi är stolta över att leverera konkurrenskraftiga tjänster till våra kunder. Detta omfattar också att vi leder övergången till framtidens teknik och stärker kärnverksamheten genom att säkerställa att våra kunder är de första med det senaste.

Vi stärker också konkurrenskraften i alla våra verksamheter genom ett fokuserat kostnadsprogram. Detta kommer att skapa större kassaflöden och säkerställa att Telia Company kan leverera ökad avkastning till sina aktieägare samtidigt som vi investerar i ny teknik.

Genom överenskommelse med myndigheter i USA och Nederländerna tidigare under hösten kunde följderna av transaktionerna i Uzbekistan avslutas. Under denna utmanande process har Telia Company dragit slutsatser och lärdomar som gör att vi idag kan arbeta och verka ansvarsfullt med ett program för regelefterlevnad som är i framkant. Vi är helt och hållet engagerade i FN:s Globala Compact-principer och globala hållbarhetsmål. Genom värdedrivet ledarskap, är hållbarhet och ansvarsfullhet grundläggande hörnstenar i allt vi gör. Telia Company är ett ändamålsdrivet och värdeorienterat företag.

Vi lämnar ännu ett händelserikt år bakom oss och på styrelse vägnar vill jag rikta ett varmt tack till alla våra kollegor för deras hårda och engagerade arbete. Jag vill också framföra ett tack till våra aktie­ägare för deras förtroende för oss att leda Telia Company.

Vi har gjort ett val. Inom hela Telia Company är vi på en resa till att skapa den nya generationens telekombolag. Vi skyggar inte för att vara i framkant. Vi måste vara där.

 

Stockholm 7 mars 2018

Marie Ehrling

Styrelseordförande