Telia Company på en minut

VILKA VI ÄR

Vi är Telia Company, den nya generationens telekombolag. Vi erbjuder kommunikationstjänster som hjälper miljontals människor att vara uppkopplade och kommunicera, att göra affärer och bli underhållna.

 

VAD VI GÖR

Vi sammanför företag, individer, familjer och samhällen via fasta och mobila kommunikationstjänster. Våra tjänster har en positiv påverkan på social, ekonomisk och miljömässig utveckling och banar väg för ett samhälle där alla kan ta del av digitaliseringen. Människor kan ha kontakt även om det geografiska avståndet är stort. Vi arbetar i ett ekosystem av mindre nystartade företag och större tjänsteleverantörer. Tillsammans lägger vi grunden för kreativitet, tillväxt och förändring.

 

 

 

HÄR ÄR VI VERKSAMMA

Vi står stadigt i Norden och Baltikum och vårt fibernät är världsomspännande. Våra mobilverksamheter i Eurasien är till försäljning.

Vi har även mobilverksamhet i Georgien, Kazakstan, Moldavien och Uzbekistan. Verksamheten i Azerbajdzjan avyttrades den 5 mars 2018. 

Telia Carriers fibernät är världsomspännande och det näst största i världen.

VÅRA INTRESSENTER

Vi skapar värde för våra kunder såväl som för andra intressenter:

  • Konsumenter
  • Företagskunder
  • Medarbetare
  • Investerare
  • Leverantörer
  • Samhälle

JUSTERAD EBITDA

PER LAND