Trender och intressenter

Megatrender, synpunkter från våra intressenter samt vår förmåga och våra resurser är tre viktiga hörnstenar för hur vi utvecklar och formulerar vår strategi.

Vårt samhälle förändras snabbare genom digitalisering. Tre mega­trender driver på telekombranschen.

Megatrender

Vårt samhälle förändras allt snabbare genom digitalisering. Detta är ett lika stort skifte som den industriella revolutionen. Skiftet möjliggörs genom de radikalt lägre kostnaderna för datalagring och lägre priser på datorer, en exponentiell ökning av antalet uppkopplade saker i kombination med avancerad analys och artificiell intelligens. Detta är vad som kommer att leda till brytningspunkten. Då fler teknologier börjar bli generellt mer tillgängliga kommer digitaliseringen ta ytterligare steg. Bästa placering är mitt i skärningspunkten av dessa trender.

Samtidigt finns det ett antal trender till följd av hur vi införde industrialiseringen. Klimatförändringar, ökad ojämlikhet och snabb urbanisering. Detta kräver samhällelig uppmärksamhet och driver på behovet av ett hållbart förhållningssätt i allt vi gör. Då vi samtidigt lever längre än någonsin, medicinska framsteg ger bot och lättnad från fler och fler sjukdomar, kommer vi att få ett ökat tryck på vårt sociala säkerhetssystem men också en risk för hälsoojämlikheter, som kan komma att utmana vår sociala struktur ytterligare.

PÅVERKAN AV TRENDERNA

På samhället

Våra samhällen i Norden och Baltikum kommer att förändras snabbare än andra regioner tack vare en bra infrastruktur, teknikkunniga människor och en ledande position i digitaliseringen. Då många jobb kommer att försvinna och ersättas med nya kommer behovet av vidareutbildning och innovation att öka kommande år. För att hantera grundorsaken till miljöförändringen står förnybar energi och energieffektivitet högst på agendan. Den digitala klyftan måste minska för att säkerställa att digitaliseringen ger möjligheter för många människor att vara aktiva i förändringen och skapa nya företag, tjänster, erfarenheter och möjligheter.

På våra kunder

För privatkunderna kommer det att finnas ett behov av prisvärd uppkoppling, tjänster som gör vardagen enklare och underhållningstjänster som är anpassningsbara efter kundernas önskemål. Behovet av tjänster som skapar nya möjligheter för personlig utveckling och som minskar slöseri med tid kommer att öka snabbt de kommande åren. Samtidigt kommer kraven på säkerhet och integritet att öka. Vissa kunder bryr sig om integritet och vissa gör det inte. Detta ställer krav på att tjänster och tjänsteleverantörer kan anpassas efter varje individs preferens.

För företagskunderna är behovet av en partner som kan hjälpa till med digitalisering en viktig drivkraft. Många, om inte alla företag, möter utmaningen att anpassa sin verksamhet till kraven i en digitaliserad värld. Alla produkter och tjänster måste samla information för att man ska kunna förfina och utveckla produkten ytterligare. Detta kommer leda till att företag kommer att koppla upp sina produkter på internet. Modellen att betala för användande kommer sannolikt att öka då fler och fler produkter blir tjänster. I denna värld med snabbt växande teknologier, vill de flesta företag köpa tjänster för att möjliggöra digitalisering. Värdeskapandet kommer att förbli inom företagen men de som kan realisera tjänsterna och supporttjänster kommer sannolikt att köpas av någon annan som en tjänst.

På Telia Company

För det första kommer behovet av uppkoppling att öka exponentiellt. Datatillväxten kommer att kräva både utbyggnad av ny teknik och en kontinuerlig ökning av kapacitet. Kunderna blir alltmer teknikoberoende och tar uppkoppling för given. Detta gör att den operatör som erbjuder en konkurrensfördel framför konkurrenterna är relevant för kunderna. Detta kräver också ett tydligt val av konkurrensposition.