Om rapporten

Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2017 finns publicerad i en printversion, som också går att ladda ned som pdf-fil från koncernwebben www.teliacompany.com, samt som online-version, som finns publicerad på denna webbplats annualreports.teliacompany.com.

I händelse av skillnader

I händelse av skillnader mellan denna online version av Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2017 och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.

Revisorernas granskning och revidering

Den reviderade årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar sidorna 25–202 och 211. Den granskade bolagsstyrningsrapporten ingår på sidorna 74–91. Den av revisorerna översiktligt granskade hållbarhetsinformationen (som även utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten) omfattar sidorna 13–14, 17–18, 49–65 och 203–210.

Revisorerna har inte granskat eller reviderat materialet på denna webbplats.

Produktion

Telia Company AB, Corporate Communications, i samarbete med Narva

Foton på styrelse och ledning: Jeanette Hägglund och Telia Company

 

© Telia Company 2017