FN:s Global Compact-
principer

Telia Company undertecknade FN:s Global Compact-principer 2013. Denna Års- och hållbarhetsredovisning beskriver hur vi arbetar med dessa (Communication On Progress).

Telia Company:s implementering av FN:s Global Compact-principer framgår av tabellen nedan. Vårt fortsatta stöd för Global Compact uttrycks i Styrelseordförandens kommentar. Flera dotterbolag har själva undertecknat Global Compact. Denna Års- och hållbarhetsredovisning omfattar även dessa dotterbolags arbete under året (Communication On Progress).

Princip

Mänskliga rättigheter

Handlingar som vidtagits och utfall

1

Stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter

Se Förvaltningsberättelse, avsnittet "Mänskliga rättigheter"

2

Försäkra oss om att vi inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter

Se Förvaltningsberättelse, avsnittet "Mänskliga
rättigheter"

 

Arbetsvillkor

 

3

Upprätthålla föreningsfrihet och erkännande av
rätten till kollektiva förhandlingar

Se Förvaltningsberättelse, avsnitten ”Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet” och ”Ansvarsfulla inköp” samt GRI-index, G4-11 och G4-HR4-6

4

Avskaffande av alla former av tvångsarbete

Se Förvaltningsberättelse, avsnittet ”Ansvarsfulla inköp”. GRI-index, G4-HR4-6 samt "Uttalande rörande UK
Modern Slavery Act"

5

Avskaffande av barnarbete

Se Förvaltningsberättelse, avsnittet ”Ansvarsfulla inköp”, GRI-index, G4-HR4-6 samt "Uttalande rörande UK
Modern Slavery Act"

6

Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövande

Se Förvaltningsberättelse, avsnittet ”Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

 

Miljö

 

7

Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

Se Förvaltningsberättelse, avsnittet ”Miljöansvar” och GRI-index, G4-14

8

Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande

Se Förvaltningsberättelse, avsnittet ”Miljöansvar

9

Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik

Se Förvaltningsberättelse, avsnittet ”Miljöansvar

 

Korruption

 

10

Motarbeta alla former av korruption, inklusive
utpressning och bestickning

Se Förvaltningsberättelse, avsnittet ”Anti-korruption