Koncernledning

Johan Dennelind

Född 1969. Verkställande direktör och koncernchef. Mellan 2010 och 2013 var Johan Dennelind International CEO South Africa på Vodacom. Tidigare innehade han ett antal ledande befattningar på Telenor i Sverige och Malaysia, bl a som VD för DiGi Telecommunications Malaysia mellan 2008 och 2010. Dessförinnan innehade han ett flertal ledande befattningar på Telia. Johan Dennelind är styrelseledamot i GSMA och World Childhood Foundation. Johan Dennelind är civilekonom.

Antal aktier i Telia Company: 154 500

Robert Andersson

Född 1960. Executive Vice President och chef över Corporate Holdings. Innan han började på Telia Company arbetade han inom Nokia på ett flertal positioner inom internationell verksamhet och support inklusive Executive Vice President of Customer and Market Operations, Executive Vice President, Devices Finance, Strategy and Sourcing samt Senior Vice President Corporate Alliances and Business Development. Han är styrelseledamot i PAO MegaFon. Robert Andersson är civilekonom och innehar en MBA.

Antal aktier i Telia Company: 10 000

Hélène Barnekow

Född 1964. Senior Vice President och chef över Telia Sverige. Hélène Barnekow har lång erfarenhet från mobil- och it-verksamheter och kommer närmast från EMC Corporation där hon varit chef över Worldwide Field & Partner Marketing. Dessförinnan innehade hon olika ledande befattningar på Sony Ericsson Mobile Communications mellan 2001 och 2009. Hon har även arbetat på Ericsson. Hélène Barnekow är civilekonom.

Antal aktier i Telia Company: 12 000

Jonas Bengtsson

Född 1970. Senior Vice President och chefsjurist och chef för koncernstab juridik. Innan Jonas Bengtsson började på Telia Company var han chefsjurist på Tele2 mellan 2007 och 2013. Jonas Bengtsson har nästan 20 års erfarenhet som affärsjurist varav cirka 15 år som chefsjurist i telekombranschen och han har arbetat bland annat på Telenor Sverige, Utfors och Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Jonas Bengtsson är jur. kand.

Antal aktier i Telia Company: 20 500

Peter Borsos

Född 1969. Senior Vice President, kommunikationsdirektör och chef för koncernstab kommunikation. Han var tidigare Executive Vice President och kommunikationsdirektör på Swedbank. Dessförinnan innehade han ett antal ledande befattningar inom Swedbank och Ålandsbanken. Han började sin yrkesbana på Nordiska Fondkommission AB. Peter Borsos är civilekonom.

Antal aktier i Telia Company: 30 000

Abraham Foss

Född 1964. Senior Vice President och VD för Telia Norge sedan 2015. Han har lång nationell och internationell erfarenhet av ledande positioner i olika branscher, senast som chef för företagsmarknaden på den största teleoperatören i Malaysia, Maxis Berhad. Tidigare har Foss arbetat flera år som chef för bland annat Telenor, Innovasjon Norge och Sparebank 1. Foss är civilekonom och har studerat ryska.

Antal aktier i Telia Company: 0

Christian Luiga

Född 1968. Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör. Dessförinnan var han chef för Corporate Control. Christian Luiga har arbetat på Teleca AB där han var Finans- och ekonomidirektör sedan 2004 och mellan 2002 och 2004 var han Finans- och ekonomidirektör på Framfab AB. Han har sin bakgrund som controller från flera olika bolag. Christian Luiga är styrelseledamot i Fintur Holdings B.V. Christian Luiga är civilekonom.

Antal aktier i Telia Company: 52 859

Cecilia Lundin

Född 1970. Senior Vice President, och chef för People and Brand. Tidigare var Cecilia Lundin personalchef på Investment AB Kinnevik. Dessförinnan har hon innehaft chefsbefattningar inom human resources Novartis i Norden, Tele2 respektive Billerud. Cecilia Lundin är civilekonom.

Antal aktier i Telia Company: 1 000

Anders Olsson

Född 1969. Senior Vice President, COO och Chef för Global Services och Operations. Innan Anders Olsson började på Telia Company arbetade han på Tele2 i 19 år varav 14 år i koncernledningen. Han har haft ledande befattningar på Tele2 bland annat som Executive Vice President, CCO och Head of Region Central Europe och Benelux. Han är styrelseledamot i BIMA. Anders Olsson är civilekonom.

Antal aktier i Telia Company: 140 000

Ingrid Stenmark

Född 1966. Senior Vice President, chef för CEO Office; Strategy & Responsible Business. Ingrid Stenmark ansvarar för koncernens strategiarbete, riskhaneringsprocess samt översyn av internrevision. Sedan hon började på Telia Company 1994, har hon haft ett flertal ledande befattningar inom koncernen, bland annat som koncernens chef för regulatoriska frågor, tillförordnad chefsjurist och ansvarig för intressebolagen Turkcell och MegaFon. Ingrid Stenmark är också ledamot av styrelserna i MegaFon och Kcell. Ingrid Stenmark har en jur. kand.

Antal aktier i Telia Company: 10 874

Henriette Wendt

Född 1969. Senior Vice President och Head of Cluster. Tidigare var Henriette Wendt Head of Corporate Strategy and Participation Management på Swisscom. Dessförinnan har hon innehaft ett antal ledande befattningar inom Motorola och andra teknikbolag. Hon inledde sin karriär som strategikonsult på Monitor Company. Henriette Wendt är civilekonom.

Antal aktier i Telia Company: 8 500

Stein-Erik Vellan

Född 1965. Senior Vice President och VD för Sonera Finland. Stein-Erik Vellan har arbetat inom Telenor Group sedan 2001 i olika chefspositioner i Norge och internationellt. Han har också varit VD över Telenors verksamhet i Indien, Serbien och Bulgarien. Stein-Erik Vellan är styrelseordförande i Onsagers A/S. Vellan har studerat marknadsföring och är marketing candidate.

Antal aktier i Telia Company: 0

 

Information om medlemmarna i koncernledningen finns även på www.teliasonera.com/sv/om-oss/bolagsstyrning
Aktier i TeliaSonera inkluderar i förekommande fall aktieinnehav av make/maka och/eller närstående personer. Aktieinnehav per datum för fastställande av denna års- och hållbarhetsredovisning

ERSÄTTNING OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER UNDER 2016, SAMT KAPITALVÄRDE AV PENSIONSÅTAGANDEN

kSEK

Grundlön

Övrig 
ersättning

Övriga

förmåner

Pensions-

kostnader

Summa

ersättning och

förmåner

Kapitalvärde av pensions-

åtagande

Johan Dennelind,
koncernchef

15 794

1 358

75

6 204

23 431

-

Övriga ledamöter i
koncernledningen
(8 personer)

41 507

3 371

1 383

12 835

59 095

1 351

Se även not K31 i koncernredovisningen samt förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Ersättning till ledande befattningshavare”.