Innovation, forskning och utveckling

Telia Company:s aktiviteter inom innovation, forskning och utveckling (FoU) bedrivs för att säkerställa Telia Company:s ledande position inom telekombranschen liksom att säkerställa konkurrenskraftig verksamhet på kort och lång sikt. Under 2016 stärkte Telia Company ytterligare sitt fokus på att driva innovation genom att etablera Division X, vilken leder och accelererar Telia Company:s aktiviteter inom nya snabbväxande affärsområden som molntjänster, uppkopplade saker (Internet of Things) och e-Hälsovård. Även den redan etablerade innovationsenheten Purple+ är en del för att snabbt kunna skala upp nya tillväxtinitiativ.

Telia Company och Spotify har fortsatt sitt innovationssamarbete, vilket resulterade i den gemensamma lanseringen av en mjukvaruutvecklings-API ”Premium Zone” i juni 2016, vilken möjliggör nya spännande tjänster som ”CoPlay”, vilket är en dynamisk spellista genererad genom social interaktion mellan Spotifyanvändare. Samtidigt presenterades ett nytt digitalt ekosystem ”Telia Zone”, med start-up partners som Glue, Manetos, Jaramba, Bright, m fl och dessa tjänster började erbjudas till våra kunder under november 2016.

Telia Company har också ingått samarbete med och investerat i eBuilder, en innovativ leverantör av orkestrerad kundservice, vilket kommer leda till kortare väntetider i kundsupporten över alla våra kanaler. Tjänsten är tillgänglig i Sverige och kommer att implementeras i Norden och Baltikum under 2017.

Telia Sense, en molnbaserad tjänst som möjliggör avancerade lösningar för bilar idag och imorgon, hade sin kommersiella lansering i november 2016, med ledande ekosystempartners som Bilia, Bilprovningen och Folksam. Under 2017 kommer fler partners att adderas och tjänsten kommer att rullas ut i Norden och Baltikum, samt troligen lanseras av andra operatörer, som genomför pilotförsök.

Den 31 december 2016 hade Telia Company 326 ”patentfamiljer” och 1 646 patent och patentansökningar. Under 2016 avslutade Telia Company effektiviseringen av patentportföljen och 25 ”patentfamiljer” övergavs eller löpte ut, vilka avsåg föråldrade lösningar eller på annat sätt minskat värdet av ”patentfamiljen”.

I kvarvarande verksamhet uppgick Telia Company:s FoU-kostnader under 2016 till 173 MSEK (147).