Branschtillägg för telekommunikation

Hälsa och säkerhet

IO4-6

Efterlevnad av ICNIRP:s riktlinjer rörande RF-exponering och SAR för mobilbasstationer och mobilenheter

Vår position rörande elektromagnetiska fält (EMF) återfinns i koncernpolicyn för EMF på www.teliacompany.com/about-the-company/public-policy/

Tillgång till telekommunikation

PA1-2

Policyer och affärsmetoder för att underlätta tillgång till och användning av telekommunikationstjänster

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”All in - delat värdeskapande”.”

 

PA6

Program för att tillhandahålla telekommunikation vid nödsituationer eller katastrofhjälp

Vi står redo att hjälpa till med räddningsarbete och katastrofhjälp vid större nödsituationer och katastrofer. Upprätthållandet av telekommunikationstjänster är oerhört viktigt för att underlätta räddningsarbetet och för att hjälpa drabbade människor.

2015 drabbades Nepal av allvarliga jordbävningar. Ncell i Nepal samarbetade med den svenska icke-vinstdrivande organisationen Flowminder för att bistå hjälporganisationer med information om folkrörelser. Informationen baserades på anonymiserad samtalsdata (Call Detail Record, CDR). See 2015 års- och hållbarhetsredovisningen, Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Sponsring och donationer” för mer information.

 

Tillgång till innehåll

PA7

Policyer och affärsmetoder rörande frågor om mänskliga rättigheter som rör tillgång och användning av telekommunikation

Se Hållbarhetsarbete, avsnitten ”Yttrandefrihet” och ”Konsekvensbedömning av mänskliga rättigheter”.