GRI-Index

GRI-index och andra avsnitt i denna Års- och hållbarhets­redovisning följer GRI G4:s riktlinjer för ”In Accordance – Core”. Vi använder även GRI:s branschtillägg för telekommunikation. Vår revisionsbyrå Deloitte har genomfört översiktlig granskning av dessa delar, se Revisors rapport över översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningen för mer information. Hela detta GRI-index täcks av granskningen.

Vissa aspekter och indikatorer som redovisas i detta GRI-index anses ej vara väsentliga, men är inkluderade som svar på specifika förfrågningar från intressenter.

När väsentlig information saknas för en upplysning, så förklaras detta i kursiv text i upplysningen.

Följande undantag rörande omfattningen gäller:

  • Information för Yoigo i Spanien och Ncell i Nepal saknas för 2016, då bolagen avyttrades under 2016. De ingår dock i information för 2014 och 2015.
  • Information för Tcell i Tadzjikistan omfattar för 2016 enbart energi, växthusgasutsläpp och statistik rörande olycksfall och sjukfrånvaro.