Redovisningsprofil

G4-28

Redovisningsperiod

Kalenderåret 2016.

 

G4-29

Datum för senaste redovisning

Mars 2016.

 

G4-30

Redovisningscykel

Årlig. Vi publicerar även hållbarhetsrelaterad information på vårt Newsroom, samt halvårsvis hållbarhetsuppdatering (Sustainability update) och redovisning av myndighetsförfrågningar (Law enforcement disclosure report). Se www.teliacompany.com/sustainability/reporting.

 

G4-31

Kontaktinformation rörande hållbarhets­redovisningen

Kommentarer och feedback hjälper oss att utveckla vårt hållbarhetsarbete och -redovisning. Kontakta oss på sustainability-group (at) teliacompany.com.

 

G4-32

GRI-index

GRI-index.

 

G4-33

Policy rörande externt bestyrkande

Delar av Års- och hållbarhetsredovisningen har genomgått översiktlig granskning av Deloitte, som även genomför den finansiella revisionen. Telia Company avser att fortsätta med detta.