Om rapporten

Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2016 finns publicerad i en printversion, som också går att ladda ned som pdf-fil från koncernwebben www.teliacompany.com, samt som online-version, som finns publicerad på denna webbplats annualreports.teliacompany.com.

 

I händelse av skillnader

I händelse av skillnader mellan denna online version av Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2016 och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.

Revisorernas granskning och revidering

Den reviderade årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar sidorna 22–50, 100–205 och 214. Den av revisorerna granskade bolagsstyrningsrapporten omfattar sidorna 51–70. Den av revisorerna översiktligt granskade hållbarhetsinformationen omfattar sidorna 4–21, 71–99 och 206–213.

Revisorerna har inte granskat eller reviderat materialet på denna webbplats.

Produktion

Produktion: Telia Company AB, Investor Relations, i samarbete med Narva

Foto:Jeanette Hägglund, Petter Karlberg och Telia Company

 

© Telia Company 2016