FN:s Global Compact-principer

Telia Company undertecknade FN:s Global Compact-principer 2013. Denna Års- och hållbarhetsredovisning beskriver hur vi arbetar med dessa (Communication On Progress).

 

Telia Company:s implementering av FN:s Global Compact-principer framgår av tabellen nedan. Vårt fortsatta stöd för Global Compact uttrycks i Styrelseordförandens kommentar. Fyra dotterbolag – Omnitel och Teo i Litauen, Moldcell i Moldavien och Kcell i Kazakstan – har själva undertecknat Global Compact. Denna Års- och hållbarhetsredovisning
omfattar även dessa dotterbolags arbete under året (Communication On Progress).

Princip

Mänskliga rättigheter

Handlingar som vidtagits och utfall

1

Stödja och respektera skydd för
internationella mänskliga rättigheter

Se Hållbarhetsarbete, avsnitten ”Hållbarhet i Telia Company”, "Konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter" och ”Yttrandefrihet”

2

Försäkra oss om att vi inte är delaktiga i
brott mot mänskliga rättigheter

Se Hållbarhetsarbete, avsnitten ”Konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter" och ”Hållbarhet i Telia Company

 

Arbetsvillkor

 

3

Upprätthålla föreningsfrihet och erkännande av
rätten till kollektiva förhandlingar

Se Hållbarhetsarbete, avsnitten ”Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet” och ”Ansvarsfulla inköp” samt ”GRI-index, ”G4-11” och ”G4-HR4-6

4

Avskaffande av alla former av tvångsarbete

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Ansvarsfulla inköp” och GRI-index, ”G4-HR4-6

5

Avskaffande av barnarbete

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Ansvarsfulla inköp” och GRI-index, ”G4-HR4-6

6

Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

 

Miljö

 

7

Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Miljöansvar” och GRI-index, ”G4-14

8

Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Miljöansvar

9

Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Miljöansvar

 

Korruption

 

10

Motarbeta alla former av korruption, inklusive
utpressning och bestickning

Se Hållbarhetsarbete, avsnittet ”Anti-korruption