Styrelseordförandens kommentar

För avancerad uppkoppling krävs långsiktiga telekombolag. Vi bygger infrastrukturen som våra kunder kommer att använda under en mycket lång tid. Vi är redo att bygga det nät som möjliggör att Norden och Baltikum är först ut i nästa fas av digitaliseringen.

Våra nät är vår ryggrad och våra kunder ska vara trygga på att de alltid får den bästa uppkopplingen hos Telia Company.

För att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt kunderbjudande och god avkastning för våra aktieägare även i framtiden, har vi under året fortsatt det viktiga och krävande omställningsarbetet. It-systemen effektiviseras, produktportföljen förenklas och den gamla koppartekniken byts ut till moderna kommunikationslösningar. Moderniseringen medför att vi kan ha kunden i fokus, där morgondagens produkter och tjänster kan erbjudas snabbare.

Uppkoppling och teknik har en betydande påverkan på samhällsutvecklingen och Telia Company har en viktig roll att spela. Vi vill ta en aktiv roll i det nya samhälle som formas som förenar samhälls- och affärsnytta – därför har vi skapat en strategi som innebär att vi på olika sätt ska verka för att alla inkluderas i den nya digitala världen – All In. Tillsammans med vårt övriga hållbarhetsarbete, som utgår ifrån FN:s Global Compact-principer och vårt eget efterlevnadsramverk, visar vi på vår ambition att vara ett ansvarsfullt företag.

I vår region har digitaliseringen kommit längst med avseende på ekonomisk tillväxt, samhällsutveckling och långsiktig hållbarhet. Med vårt nya fokus på Norden och Baltikum är vi på det rätta stället för att upprättahålla vår världsledande position i digital utveckling.

Efter flera år av hårt arbete börjar vi närma oss en punkt där vi kan summera konsekvenserna av det felaktiga agerandet i Eurasien. De undersökningar som genomförts av myndigheter i Nederländerna och USA mynnade under året ut i ett förlikningsförslag som nu diskuteras mellan parterna.

I enlighet med vår strategi har vi nu sålt vår verksamhet i Nepal och Spanien samt tecknat avtal om att sälja Tcell i Tadzjikistan. Den kvarvarande verksamheten i region Eurasien kommer att säljas så snart vi kan sluta ett avtal som möter våra krav. Vi skiljs nu från företag och medarbetare som alltid kommer att vara en del av företagets historia. Tillsammans lärde vi oss mycket om oss själva och om varandra. Vi överlämnar verksamheter med goda förutsättningar att bidra till en positiv utveckling i sina länder, både när det gäller tekniskt kunnande och kunderbjudande, men som också kan bidra till att sprida etiska värderingar och hållbara arbetssätt.

År 2016 har varit ett händelserikt år och jag vill på styrelsens vägnar rikta ett varmt tack till alla våra medarbetare för deras enastående insatser under året, samt tacka aktieägarna för förtroendet att få leda Telia Company.


Stockholm den 8 mars 2017

Marie Ehrling
Styrelseordförande