2016 i korthet

FINANSIELLA MÅL OCH UTFALL 2016

EBITDA
Utsikt: På samma nivå eller något högre än under 2015
Utfall: +2,6%

Från kvarvarande verksamhet före engångsposter, i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar

CAPEX
Utsikt: 14-15 miljarder SEK
Utfall: 15 miljarder SEK

Från kvarvarande verksamhet, exklusive kostnader för licenser och frekvenser, i rapporterad valuta

UTDELNING
Utsikt: Minimum 80% av fritt kassaflöde, minst 2 kronor per aktie
Utfall: 2 kronor per aktie

Från kvarvarande verksamhet
Föreslagen

 

KVARVARANDE VERKSAMHET

    

 

KVARVARANDE OCH AVVECKLAD VERKSAMHET

      

 

FÖRDELNING AV OMSÄTTNING