Viktiga händelser

  • TeliaSonera AB ändrade namn till Telia Company AB
  • Telia Company avyttrade sitt innehav i Ncell i Nepal till Axiata, en av Asiens största telekommunikationskoncerner och sitt spanska innehav, Yoigo till Masmovil, en spansk telekommunikationsoperatör
  • Koncernen gav ut en ny Kod för ansvarsfullt företagande
  • Utvärderingar av mänskliga rättigheter i regionerna Sverige och Eurasien samt i Litauen genomfördes
  • Telia Company tecknade avtal om att avyttra sitt innehav i Tcell i Tadzjikistan samt i sitt nordiska och baltiska kredit- och inkassobolag Sergel till Marginalen
  • Man tecknade ett avtal om att förvärva Phonero i Norge
  • Telia Company mottog ett förlikningsförslag om 1,45 miljarder USD av de amerikanska och nederländska myndigheterna hänförligt till etableringen i Uzbekistan 2007

 

Potential av ökad digitalisering

100 miljarder €
kan läggas till de nordiska och baltiska ekonomierna 2021 tack vare ökad digitalisering i samhället

470 000 jobb
kan skapas i Norden och Baltikum tack vare utökad användning av digitala lösningar bland regeringar, företag och konsumenter

24 000 dödsfall
kan undvikas årligen genom e-hälsovård och uppkopplade transporter på vägarna

20%
minskning av växthusgasutsläpp om vi kan ta bort 9 miljoner bilar från vägarna under ett år

Källa: "Accelerating Sustainable Growth" report, Deloitte and Telia Company, September 2016