Telia Company och 2016 i korthet

Telia Company erbjuder kommunikationstjänster som hjälper miljontals människor att vara uppkopplade och kommunicera, att göra affärer och bli underhållna. Genom att göra det uppfyller vi vårt syfte – att länka världen närmare på kundens villkor – to bring the world closer – on the customer’s terms.

Vår verksamhet

Telia Company:s verksamhet spänner över hela jorden. Vi sammanför företag, individer, familjer och samhällen via fasta och mobila kommunikationstjänster. Våra tjänster har en positiv påverkan på social, ekonomisk och miljömässig utveckling och banar väg för ett samhälle där alla kan ta del av digitaliseringen.
Människor kan ha kontakt även om det geografiska avståndet är stort. Vi arbetar i ett ekosystem av mindre nystartade företag och större tjänsteleverantörer. Tillsammans lägger vi grunden för kreativitet, tillväxt och förändring.
 

 

 

SYFTE

BRINGING THE WORLD CLOSER - ON THE CUSTOMER’S TERMS

VÄRDERINGAR

DARE

CARE

SIMPLIFY