Hur vi skapar värde

Kvarvarande verksamhet

 

Resurser och tillgångar

Resurser

 • Människor
 • Energi
 • Leverantörer
 • Kontor och butiker

Finansiella tillgångar

 • Skulder
 • Eget kapital

Immateriella tillgångar

 • Telekomlicenser och frekvenser
 • Patent
 • Strategiska partnerskap
 • Förtroende för varumärket

Infrastrukturtillgångar

 • Fiber
 • Koppar
 • Mobilnät
 • Datacenter
 • Globalt ip-carriernät

 

Vad vi erbjuder

Tjänster och support

Uppkoppling

Vad vi skapar

84 178 Nettoomsättning, MSEK

3,76 Vinst per aktie, SEK

16,7 Antal mobilabonnemang, miljoner

2,6 Antal fasttelefoniabonnemang, miljoner

2,6 Antal bredbandsabonnemang, miljoner

1,7 Antal tv-abonnemang, miljoner

287 000 ton koldioxidutsläpp

>96% befolkningstäckning av 4G i Norden

1,5 miljon hushåll i Sverige med möjlighet till fiberaccess

110 länder där Telia Carrier kopplar upp sina kunder i

Skapat värde för intressenter

Konsumenter

#1 Mest nöjda privatkunder i Finland1

#1 Årets operatör i Sverige2

Företagskunder

#1 Mest nöjda företagskunderna i Sverige3

#1 Bästa nätet och kundtjänst av globala ip-carrier4

Medarbetare

12,1 GSEK i löner

77% Medarbetarundersökning Purple voice (74)

Investerare

–6% Totalavkastning

13,0 GSEK betalad utdelning

Leverantörer och partners

15,0 GSEK i CAPEX exklusive licenser

Stärka leverantörers kapacitet genom utbildning

Samhälle

Möjliggöra hållbar ekonomisk tillväxt

Bidra till FN:s hållbarhets- och utvecklingsmål

3,4 GSEK betalad skatt

 

1) Enligt undersökning genomförd av EPSI

2) Utmärkelse på Svenska telekomgalan

3) Enligt Svenskt kvalitetsindex

4) Enligt Atlantic-ACM