Koncernchefens kommentar

På tröskeln till Gigabitsamhället

Telia Company är ett företag med starka värderingar och vi vill att digitaliseringen och våra tjänster ska användas till att lösa vår tids stora utmaningar. Jag är mer övertygad än någonsin att ett engagemang i digitaliseringen är ett effektivt sätt att stödja våra kunders föränderliga verklighet, vårt samhälles ökande medvetenhet och för att skapa värde för våra aktieägare.

Våra kunder kommer att vara pionjäranvändare av nästa generations mobilteknik, 5G. Stockholm, Tallinn och Helsingfors kommer att vara först ut och vi möjliggör därmed att våra hemmamarknader blir en hela världens experimentverkstad för uppkopplade bilar, sjukvård och andra tjänster som vi idag knappt ens kan föreställa oss. Vår ambition är att Norden och Baltikum ska gå först in i Gigabitsamhället och att Telia Company visar vägen.

Vi ska bli något mer

Digitaliseringen är inte en händelse utan en rad av enskildheter som tillsammans skapar ett mönster. Våra kunder är drivkrafter av uppfinningsrikedom och förändring och på samma sätt förändras Telia Company. Det finns dagar då jag tycker att förändringstakten är för långsam, och då är det bra att stanna upp och blicka bakåt. I det perspektivet blir det tydligt att vi verkligen förändrats sedan vi slog in på den väg som steg för steg tar oss närmare att vara nästa generations telekombolag. Det innebär inte att vi ska bli något annat, utan att vi ska bli något mer.

Vi har nu kommit så långt i vårt utvecklingsarbete att vi kunnat manifestera förändringen med ett nytt namn och uppdaterade visuella manér. I land efter land sätts Teliaskyltar upp med målet att skapa ett sammanhållet och starkt varumärke på samtliga våra kärnmarknader. Tidigare under 2016 ändrade Netcom i Norge varumärke framgångsrikt till Telia. Mobil- och fastverksamheten i Litauen, som slagits samman möter nu också kunderna som Telia.Vi har nu kommit så långt i vårt utvecklingsarbete att vi kunnat manifestera förändringen med ett nytt namn och uppdaterade visuella manér. I land efter land sätts Teliaskyltar upp med målet att skapa ett sammanhållet och starkt varumärke på samtliga våra kärnmarknader. Tidigare under 2016 ändrade Netcom i Norge varumärke framgångsrikt till Telia. Mobil- och fastverksamheten i Litauen, som slagits samman möter nu också kunderna som Telia.

Att leda på kundernas villkor

Vi förändrar våra erbjudanden steg för steg och inbjuder till samarbete med såväl konsumenter som små och stora företag. Vår tv-tjänst växer stadigt och är nu ett av våra bästa argument för att kunderna ska välja just vår uppkoppling. Vi anpassar oss löpande till våra kunders ändrade vanor för att möta dagens och morgondagens behov. Det är med denna ambition vi erbjuder fri roaming i Norden och Baltikum som en del i vårt basutbud och i några länder erbjuder vi surf på de mest välbesökta sociala medierna utan begränsningar. Inom hela koncernen sträcker vi ut våra händer till små och stora företag för ett utökat och djupare samarbete. Detta drivs från Division X, där vi drar nytta av entreprenörsandan och upptäckarlusten inom företaget, och där vi verkar för att finna nya lösningar och affärsmöjligheter i utkanten av kärnverksamheten.

I samarbete sker utveckling

Kraften i digitaliseringen inom Norden och Baltikum är enorm. Detta görs i samarbete mellan offentlig och privat sektor med målet att utvecklingen ska komma alla till del. Vi fortsätter att göra vårt jobb att möjliggöra denna utveckling och hoppas att vi kan fortsätta att bidra positivt till våra kunder och till samhället.

Hållbara affärer och engagemang

Vi arbetar intensivt med hållbarhet för att vara ett ansvarsfullt företag, i enlighet med FN:s hållbarhets- och utvecklingsmål, Global Compact-principer och vårt ramverk för efterlevnad. Ett initiativ under året var att vi beslutade att engagera oss i barnens rättigheter. Vi erkänner vår skyldighet att stärka och skydda barn i enlighet med deras rättigheter då de anges i FN:s "Global Compact Children's Rights and Business Principles", genom att förbättra våra processer och utbilda våra medarbetare att respektera och stötta barnens rättigheter i vårt dagliga arbete.

2016 var ett utmanande och intressant år

När jag blickar tillbaks på 2016 var det ett utmanande och intressant år. Vi fortsatte arbetet i enlighet med strategin genom att investera i infrastruktur för att säkerställa framtida behov och för att kunna leverera en exceptionell kundupplevelse. Vi genomför också förändringen av företaget från 17 länder till att fokusera på Norden och Baltikum. Vi har avyttrat Ncell i Nepal och Yoigo i Spanien, tecknat ett avtal om att sälja Tcell i Tadzjikistan såväl som att avyttra kredithanterings- och fordringsköpsverksamheten Sergel. Vi ser det mycket sannolikt att resterande tillgångar i Eurasien kommer att avyttras under 2017. När det gäller förvärv tecknade vi ett avtal att köpa Phonero i Norge. Slutförande av transaktionen har olyckligtvis försenats då den norska konkurrensmyndigheten nyligen meddelat att de i detta läge inte kommer att godkänna transaktionen. Nästa steg är att presentera ytterligare argument till dem för att de skall godkänna transaktionen, vilket de skall svara på och fatta sitt slutgiltiga beslut senast den 10 april.

I december berättade vi om en ny organisationsstruktur med större landsfokus för att stärka affärsfokus och ytterligare möjliggöra ett snabbare beslutsfattande på våra marknader.

Jag är mycket nöjd över att vi lyckade nå vårt finansiella mål att upprätthålla eller förbättra vår EBITDA jämfört med 2015 och att styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 2 kronor per aktie att delas ut till aktieägarna. 

Fånga möjligheterna att skapa värde

Förändring är arbetsamt och tar tid. Vi är på en historisk förändringsresa i en tid med en massiv förändring omkring oss. Vi är inte nöjda med en något negativ totalavkastning under 2016 till våra fler än 500 000 aktieägare. Men att sluta förändras är inget alternativ. Det ger oss än mer energi och beslutsamhet att öka takten i genomförande på vår omfattande resa. Uthållighet är en dygd och jag tror starkt på vår okomplicerade modell att engagerade medarbetare skapar lojala och glada kunder som möjliggör tillväxt och kommer också att göra våra intressenter, särskilt aktieägarna, glada. Det är därför vi är här – vårt syfte är tydligt "att länka världen närmare - på kundens villkor".

Mer ödmjuk än någonsin – mer beslutsam än någonsin – tack för ert stöd.

Stockholm den 8 mars 2017

Johan Dennelind
VD och koncernchef