Trender och strategi

Megatrender, synpunkter från våra intressenter samt vår förmåga och våra resurser är tre viktiga hörnstenar för hur vi utvecklar och formulerar vår strategi.

 

Vårt samhälle förändras snabbare genom digitalisering.
Tre megatrender driver på telekombranschen.

Megatrender

Vårt samhälle förändras snabbare genom digitalisering. Detta kan vara ett lika stort skifte som den industriella revolutionen. Skiftet möjliggörs genom de radikalt lägre kostnaderna för datalagring och lägre priser på datorer, en exponentiell ökning av antalet uppkopplade saker i kombination med avancerad analys och artificiell intelligens. Detta är vad vi tror kommer att leda till brytningspunkten. Då fler teknologier börjar bli generellt mer tillgängliga kommer digitaliseringen ta ytterligare steg. Bästa placering är mitt i skärningspunkten av dessa trender.

Samtidigt finns det ett antal trender till följd av hur vi införde industrialiseringen. Klimatförändringar, ökad ojämlikhet och snabb urbanisering. Detta kräver samhällelig uppmärksamhet och driver på behovet av ett hållbart förhållningssätt i allt vi gör. Då vi samtidigt lever längre än någonsin, medicinska framsteg ger bot och lättnad från fler och fler sjukdomar, kommer vi att få ett ökat tryck på vårt sociala säkerhetssystem men också en risk för hälsoojämlikheter, som kan komma att utmana vår sociala struktur ytterligare.

Nyckeltrender som påverkar Telia Company

1.

Exponentiell teknologisk utveckling

En exponentiell teknologisk utveckling som kommer att bli möjliggöraren för nya framsteg och skapa nya vägar för att dela och lära från dessa framsteg och därigenom använda men också kommersialisera innovationsframsteg ännu snabbare.

2.

Digitalisering överallt

Digitaliseringen kommer att påverka varje företag, individ och samhället och driva på förändringar i de flesta, om inte alla, områden. Detta tar sin utgångspunkt i att alltid vara uppkopplad överallt, personanpassad underhållning, företag som förändras från att var fysiska till digitala till att allt kommer att vara uppkopplat.

3.

Urbanisering

Då fler och fler människor flyttar till färre städer kommer kraven på infrastruktur och hållbarhet att bli enorma. Koncentrationen av människor gör att tillgången på mat, vatten och energi kommer bli än mer känslig. Att hantera logistik, användande och distribution kräver en nivå av flexibilitet och kontinuitet som endast kan nås med insikt, förutsägbarhet och aktiv återkoppling.

4.

Åldrande befolkning

Den åldrande befolkningen kommer att medföra ett ökat behov av sjukvård men också en målgrupp med aktiva och förmögna äldre som kommer att söka möjligheter till självförverkligande och livskvalitet. Här kommer digitaliseringen av sjukvård att vara den viktigaste faktorn för ett hållbart sjukvårdssystem som driver en förutsägbar sjukvård och vård i hemmet.

Påverkan av trenderna

På samhället

Våra samhällen i Norden och Baltikum kommer att förändras snabbare än andra regioner tack vare en bra infrastruktur, teknikkunniga människor och en ledande position i digitaliseringen. Då många jobb kommer att försvinna och ersättas med nya kommer behovet av vidareutbildning och innovation att öka kommande år. För att hantera grundorsaken till miljöförändringen står förnybar energi och energieffektivitet högst på agendan. Den digitala klyftan måste minska för att säkerställa att digitaliseringen ger möjligheter för många människor att vara aktiva i förändringen och skapa nya företag, tjänster, erfarenheter och möjligheter.

På våra kunder

För privatkunderna kommer det att finnas ett behov av prisvärd uppkoppling, tjänster som gör vardagen enklare och underhållningstjänster som är anpassningsbara efter kundernas önskemål. Behovet av tjänster som skapar nya möjligheter för personlig utveckling och som minskar slöseri med tid kommer att öka snabbt de kommande åren. Samtidigt kommer kraven på säkerhet och integritet att öka. Vissa kunder bryr sig om integritet och vissa gör det inte. Detta ställer krav på att tjänster och tjänsteleverantörer kan anpassas efter varje individs preferens.

För företagskunderna är behovet av en partner som kan hjälpa till med digitalisering en viktig drivkraft. Många, om inte alla företag, möter utmaningen att anpassa sin verksamhet till kraven i en digitaliserad värld. Alla produkter och tjänster måste samla information för att man ska kunna förfina och utveckla produkten ytterligare. Detta kommer leda till att företag kommer att koppla upp sina produkter på internet. Modellen att betala för användande kommer sannolikt att öka då fler och fler produkter blir tjänster. I denna värld med snabbt växande teknologier, vill de flesta företag köpa tjänster för att möjliggöra digitalisering. Värdeskapandet kommer att förbli inom företagen men de som kan realisera tjänsterna och supporttjänster kommer sannolikt att köpas av någon annan som en tjänst.

På Telia Company

För det första kommer behovet av uppkoppling att öka exponentiellt. Datatillväxten kommer att kräva både utbyggnad av ny teknik och en kontinuerlig ökning av kapacitet. Kunderna blir alltmer teknikoberoende och tar uppkoppling för given. Detta gör att den operatör som erbjuder en konkurrensfördel framför konkurrenterna är relevant för kunderna. Detta kräver också ett tydligt val av konkurrensposition.